Hírek
A rendezvény iránt számottevő érdeklődés mutatkozott: 25 vendéget számláltunk a kerekasztal-beszélgetésen. Külön örömmel nyugtáztuk, hogy számos más Kabinet, illetve számos budapesti, kerületi csoport tagjai is ellátogattak a rendezvényünkre és aktívan részt vettek a szakmai egyeztetésben.

A Beck Zoltán Kabinetvezető által moderált beszélgetés során lehetőségünk nyílt meghallgatni az Államtitkár Úr beszámolóját a munkanélküliség jelenlegi magyarországi helyzetére vonatkozóan, korcsoportokra lebontva, ezt pedig ezután EU-s távlatokban is megvizsgáltuk. Az előadás során ugyancsak megbizonyosodhattunk arról is, hogy a kedvező munkanélküliségi és a folyamatosan javuló foglalkoztatási adatok ellenére a kormányzatnak jelentős feladatai vannak mind a fiatalok munkanélküliségének további csökkentésére, mind az egyes szektorokban egyre nyomasztóbb munkaerőhiány csökkentésére nézve. Előbbivel kapcsolatban meghallgathattuk és konstruktív vita keretében megvitattuk az Ifjúsági Garancia Program részleteit, illetve képet kaphattunk arról, hogy a szakképzés átalakítása révén hogyan kívánja elérni a Kormány közép-és hosszútávon a különösen a fiatalok körében erőteljesen jelen lévő munkanélküliség minőségi mérséklését.

 


Emellett Államtitkár Úr kifejtette azt is, hogy ezen átalakítások nemcsak az ifjakon segíthetnek, de az idősebb (eddig nem foglalkoztatott) csoportok szakmunkába állítása révén csökkenthetik a munkaerőhiányt is. Előadása zárásaként Cseresnyés úr szót ejtett a fiatalok vállalkozását segítő programokról, mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium egyik fontos célja, hogy sikerrel növelje a fiatalok vállalkozási kedvét Magyarországon, ezzel is hozzájárulva a gazdaság fejlődéséhez és egy erős, sikeres magyar vállalkozói környezet kialakításához.

A kerekasztal-beszélgetés után a Kabinet szokásainak megfelelően lehetőséget biztosítottunk a hallgatóságnak esetleges kérdéseik feltevéséhez, melynek során a következő témák kerültek a beszélgetés középpontjába:  Hogyan kívánja kezelni a Minisztérium és a Kormány a strukturális munkaerőhiányt, (a munkaerő kereslet és kínálat sokszor földrajzi okokból nem találkozik, illetve jelentős az inaktív, kevéssé képzett munkaerő aránya)?  Tervezi-e a Kormányzat a szakképzési iskolák felszerelésének széleskörű modernizációját (ezzel is növelve a szakképzés minőségét és népszerűségét)? Az rendezvény keretében megvalósított kerekasztal-beszélgetés mind Államtitkár Úr, mind pedig a hallgatóság visszajelzése alapján egyértelműen hasznos volt, új ismereteket nyújtott, ezáltal szélesítette mind a hallgatóság, mind pedig a Kormányzat látásmódját a megvitatott témában. Az Államtitkár Úr távozása után kötetlen módon folytattuk a témában a beszélgetését, támogatandó a közösségépítést, illetve a megfelelő közös álláspont kialakítását.