Kolozsváron tartott közös megemlékezést március 15-én a Fidelitas és a Minta

Ladó Balázs, a Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági szervezete, a Minta meghívásának eleget téve március 15-én Kolozsváron koszorúzott és mondott rövid ünnepi beszédet.
Kolozsváron a Szent Kamill Otthon udvarán található Petőfi szoborhoz gyűltek össze az 1848-as forradalmi eseményekre emlékezni kívánók március 15-én, hogy a fiatalon elhunyt költő szobránál helyezhessék el koszorúikat.

Az ünnepi szónokok között volt Tőkés Lehel, a Minta alelnöke, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a forradalom elbukott ugyan, de annak eredményei vitathatatlanok. „Ma erre a forradalmi megmozdulásra emlékezünk, a megbukott forradalomra, amelynek eszméjét, lángoló hitét, nép milliók javáért cselekvő emberségét erőszakkal csúfolták meg. A márciusi forradalomra, amelynek éltetője az ifjúság volt. Szabadelvű értelmiségi fiatalok, akik klubot alakítottak, lázító könyveket olvastak, vitatkoztak. Akik a saját életútjukat helyesnek tartották és ezért a haza útját is annak. Szorgalmazták minden polgár biztonságát és jólétét.”- fogalmazott.

Ladó Balázs, a Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője beszédében hangsúlyozta, hogy öröm és megtiszteltetés számára, hogy ezen a jeles napon Kolozsváron, Erdély fővárosában ünnepelhet. Abban a városban, ahol 1848. május 29-én kimondták Magyarország és Erdély unióját. Ladó Balázs úgy fogalmazott, hogy minden generációnak meg kell vívnia a maga szabadságharcát. "Míg a márciusi ifjak a Habsburg elnyomás ellen lázadtak fel, addig a mai határon túlra szakadt nemzetrészek fiataljainak az őket megillető alapvető jogokért kell megküzdeniük." A szónok beszédében kiemelte, hogy ebben a küzdelemben számíthatnak a Fidelitasra és egyben elismerését fejezte ki a Minta tagjainak és aktivistáinak a választási regisztrációban való közreműködésért. A közelgő magyarországi választásokra utalva hangsúlyozta, hogy most mindenki támogatására szükség van ahhoz, hogy az a kormány, amely közjogilag is újraegyesítette a nemzetet, a jövőben is folytathassa munkáját.

Az ünnepség után a résztvevők a belvárosi Szent Mihály templomban tartott ökumenikus istentiszteleten vették részt, majd közösen átvonultak a Biasini szálló épületéhez, hogy ott is elhelyezzék koszorúikat.

2014.03.19.