Megalakult a Nemzetpolitikai Kabinet

2014. január 11-én, szombaton közel negyven anyaországi és határon túli fiatal gyűlt össze Budapesten, hogy részt vegyenek a Fidelitas Nemzetpolitikai Kabinetjének alakuló ülésén.
A házigazda Losonczi-Tóth József országos alelnök és Ladó Balázs kabinetvezető az ülés elején köszöntötték a megjelenteket, majd bemutatkoztak a határon túli partnerszervezetek delegáltjai. A Minta képviseletében megjelent Vass Tamás József, a szervezet Partiumért felelős alelnöke, akit elkísért Seres Ferenc, az Erdélyi Magyar Néppárt Szatmár megyei elnöke. A Felvidékről a Magyar Ifjúsági Közösséget (MIK) Seres Lívia, a Via Novát pedig Gubík László elnök, Ilko Zoltán és Pócsik József képviselték. Arros Imre az Itthon Fiatalon Mozgalom és a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) küldöttjeként, Hordósi Dániel pedig a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK) nevében vett részt az alakuló ülésen.

Losonczi-Tóth József országos alelnök és Ladó Balázs kabinetvezető az ülésen megfogalmazták, hogy a létrejövő kabinet a Fidelitas Országos Elnöksége által elfogadott Nemzetpolitikai Cselekvési Tervet tekinti irányadónak és az abban megfogalmazottakat kívánja végrehajtani. Arra kérték a határon túli partnerszervezetek képviselőit, hogy fogalmazzák meg, hogy véleményük szerint miben tud segítséget nyújtani, valamint melyek az elvárásaik Magyarország legnagyobb politikai ifjúsági szervezetével szemben. Abban mindenki egyetértett, hogy az autonómia mellet legalább olyan fontos a kétnyelvűség és az anyanyelvhasználat, amelyet minden lehetséges eszközzel támogatni kell.

A jövőbeni tervek között megfogalmazódott a kabineten belüli munkacsoportok felállítása és egy évenkénti konferencia megszervezése Budapesten, amely egy adott aktuális témát járna körül, továbbá havi rendszerességgel egy nemzetpolitikai fórum, amelyre anyaországi és határon túli szakpolitikusokat, a területtel foglalkozó szakembereket hívnának meg. 

Ladó Balázs kabinetvezető kihangsúlyozta annak a fontosságát, hogy a Fidelitas megyei és helyi szervezetei a hozzájuk földrajzilag legközelebbi határon túli partnerszervezetek helyi és megyei csoportjaival alakítsanak ki regionális együttműködéseket, amelynek kabinetvezetőként kezdeményezője és koordinálója kíván lenni.  Az ülés kötetlen beszélgetéssel egy közös csoportkép elkészítésével zárult.

fidelitas.hu
 

2014.01.16.

Kapcsolat

Központi iroda A Központi Iroda a Fidelitas életének, napi működésének központi szervezését hivatott ellátni. Az Iroda munkatársai: Dóri, Nóri, Zsani, Petra, Márk és Rajmi

fidelitas.hu szerkesztősége Cikk küldése, kapcsolatfelvétel: fidelitas@fidelitas.hu, sajto@fidelitas.hu

Az Iroda elérhetőségei: Cím: Országgyűlés Hivatala (Budapest, Széchenyi rkp. 19, 1055) 623. iroda Telefonos ügyfélszolgálatunk minden hétköznap 8-17 óra között érhető el az alábbi számon: +361 441 5752 E-mail: fidelitas@fidelitas.hu Levélcím: 1055 Budapest, Széchenyi rkp. 19.