Hírek

„A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai történésekkel, melyek csak átfutnak fölötte, mint a szél. A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felülálló erő, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.” — Wass Albert


Mi, a kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetek vezetői a Magyar Állandó Értekezlet mintájára évről évre azért gyűlünk össze, hogy megvitassuk az anyaországi és határon túli magyar fiatalokat érintő legfontosabb kérdéseket és közös álláspontot kialakítva együttes erővel lépjünk fel.

 
A 2017. évi Nemzetpolitikai Szemináriumon az alábbi témákban tartjuk fontosnak a közös kiállást:
 
1. A magyar közösség jövőjének megőrzése nem lehetséges erős helyi érdekképviselet nélkül. Kiemelt fontosságú a szlovákiai megyei önkormányzati választáson történő jó eredmény elérése. Üdvözöljük, hogy a Via Nova soraiból több fiatal is megméretteti magát november 4én a Magyar Közösség Pártja színeiben.
2. A XXI. századi magyar közélet legnagyobb eredménye, hogy az Országgyűlés 2010-es döntésével a külhoni magyarok számára is lehetővé tette az állampolgárság visszaszerzését, ezzel megteremtve a határok feletti nemzetegyesítést. Minden magyar fiatalt, lakóhelyétől függetlenül arra buzdítunk, hogy vegyen részt 2018-ban a magyarországi országgyűlési választásokon, ehhez a külhoni magyar állampolgárok számára az első lépés a regisztráció!
3. A nemzeti kisebbségek védelme nem magyar, hanem összeurópai kérdés. Támogatjuk az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója által szorgalmazott kisebbségvédelmi javaslatcsomagot (Minority SafePack), amely nyelvi, oktatási és kulturális kérdésekben, a diszkriminációellenesség és az érdekképviselet biztosítása területén javasol átfogó, egységes európai uniós szabályozást. Kiemelt célunk az 1 millió aláírás összegyűjtése, ezért szervezeteink aktívan részt vesznek ennek a megvalósításában.
4. A Kárpát-medencében minden őshonos kisebbséghez tartozó fiatalnak joga van az anyanyelvű oktatáshoz. Minden azt érő támadás ellen egységesen fogunk fellépni. Követeljük az ukrán oktatási törvény visszavonását, valamint a marosvásárhelyi líceum és az erdélyi magyar oktatási intézmények ügyeinek hosszú távú rendezését.
5. Támogatjuk Magyarország Kormányának azon célkitűzését, hogy a magyar családok megerősítése érdekében tett intézkedéseket kiterjeszti a kárpát-medencei közösségünk egészére, ezzel nagymértékben elősegítve a szülőföldön való megmaradást és gyarapodást. Fontosnak tartjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek a magyar intézményrendszer megerősítése, és a külhoni gazdaság élénkítése érdekében születtek. Ennek a politikának a folytatását alapvető nemzeti érdeknek tartjuk.
Örömmel vesszük tudomásul Esterházy János, a felvidéki mártír politikus végakaratának teljesülését, akinek hamvait 60 évvel halála után a zoboraljai szülőföldben helyezte el családja és tisztelői.


Dunaszerdahely, 2017. 10. 21.