Hírek
A Kabinet első magyar őstörténettel foglalkozó estjét Bartos Mónika, országgyűlési képviselőnő, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának és Külügyi bizottságának tagja köszöntötte. Köszöntőjében elmondta, hogy a nemzetközi kapcsolatok ápolásában is megmutatkozik az egyes nemzetek önismeretének, identitástudatának fontossága; illetve a fenntarthatósági gondolkodásnak a társadalmi és a kulturális szempontok is szerves részét képezik.

Ary Tamás kabinetvezető nyitóbeszédében elmondta, hogy a hazaszeretetben és a nemzeti identitástudatban fontos szerepet játszik a magyarság őstörténetének, gyökereinknek, népünk eredetének ismerete, tisztelete és az új feldolgozott kutatási eredmények figyelembe vételével történő ápolása, társadalmasítása, az oktatás-, ifjúság-, és nemzetpolitika területére való eljuttatása. Az est moderátora Dr. Gondos Levente a kabinet szakterületi vezetője volt.

 


Sudár Balázs, a kutatócsoport vezetője, aki történész, turkológus és népzenész valamint Petkes Zsolt kutató és régész voltak a vendégeink. Az est során bemutatták a magyarság korai történelmének, a „magyar őstörténetnek” az új kutatási eredményeit, valamint az ezekből levonható következtetéseket. Sudár úr hangsúlyozta, hogy a stabil identitásnak az alapja egy stabil és hiteles önkép. Beszélt a magyar nyelvnek a finnugor és török nyelvekkel való nyelvészeti összehasonlítás eredményeiről. Petkes úr prezentációjában bemutatta, hogy az elmúlt évek régészeti eredményeinek feldolgozása által hogyan módosult az elképzelés a magyarok őseinek keletről nyugatra történő vándorlásáról, a Kárpát-medencében való megtelepedésről, a honfoglalásról, a kettős honfoglalásról. Az est során volt szó a teremtett és hozott hagyományokról, a hun és az Attila hagyományról, a 19. századi és a 20. századi finnugrizmusról, az avarokról, a lovas nomád íjfeszítő kultúráról, a rovás kultúráról.

 


Az esten részt vett Mohay Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ifjúságszakmai Osztályának vezetője, aki felszólalásában a nemzeti önismeretre, illetve a Kárpát-medence nemzeteinek eredetelméletei, oktatásai közötti kapcsolatra irányította a figyelmet.

A Kabinet következő Fenntartható fejlődési estjét június 27-én Budapesten tartja, melynek témája „Networking a protokoll eszközeivel”. Az érdeklődőket a Kabinet szeretettel várja.