Hírek
A kabinet esten Ary Tamás kabinetvezető nyitóbeszédében tájékoztatta a megjelenteket a május 20-án Székesfehérváron megtartott Fidelitas Tisztújító Kongresszuson történtekről. A kabinet üdvözli, hogy a közel 300 küldött több mint 90 százaléka ismét bizalmat szavazott Böröcz Lászlónak, aki 2015 óta a Fidelitas elnöke. Hasonló arányban választották meg a szervezet hét alelnökét is: dr. Szabó Krisztián Szilárdot, dr. Vincze Gézát, Jakab Jácintot, Hegedűs Barbarát, Nemcsik Mátyást és új elnökségi tagokként Hack Angelikát és Falusi Vajkot.
 
A Fenntartható fejlődés kabinet estjének vendége, Fábián Beáta elmondta, hogy a kárpátaljai ifjúsági szervezetük szoros kapcsolatot ápol a Fidelitas közösségével. Több adománygyűjtő akciót, szakmai és közösségi rendezvényt valósítottunk meg együttműködésben. A közös tenni-akarás és az összetartozás folyamatosan erősödik.
 
Fábián Beáta beszélt életpályájáról; arról, hogy kárpátaljai magyar fiatalként, anyaként, tanárként és kutató doktoranduszként miért tartotta fontosnak, hogy társadalmi és közéleti szerepet is vállaljon. A kárpátaljai ifjúsági szervezet három évvel ezelőtti újjáalakulása óta Dobsa István elnöksége alatt jelentős fejlődésen ment keresztül. Kárpátalja településeinek több mint kétharmadán aktív csoportok alakultak, közösségük folyamatosan bővül.


Fábián Beáta elmondta, hogy szervezetük számára alapvető érték a magyarság megmaradása, az erős nemzettudat. Fontosnak tartják a fenntarthatósági gondolkodást, a természeti és kulturális örökségünk védelmét. Több csoporttal csatlakoztak a „Tiszta Kárpátalja” mozgalomhoz, melynek célja, hogy tisztábbá, élhetőbbé váljon környezetük. A szervezet fiataljai a településeken és külterületen egyaránt végeztek hulladékgyűjtést, út menti árkokat takarítottak ki, kiemelt figyelmet fordítottak a magyarság emlékhelyeinek, így például a tiszacsomai honfoglaláskori temetőkert, vagy a tiszaújlaki turulmadár körüli emlékpark rendbe tételére. Rendszeresen szerveznek adománygyűjtő akciókat, hiszen a három évvel ezelőtti Majdan téri események óta a politikai és gazdasági instabilitás sok kárpátaljai állampolgárt és családot taszított nehéz helyzetbe, illetve az ifjúság elvándorlása fokozódó problémává vált. Volt szó a kettős állampolgárság ügyéről is.
 
A kabinetest második részében a nők helyzetének kérdése volt napirenden, melynek keretében a női jogokról és szerepekről, a nők elhelyezkedési és érvényesülési lehetőségeiről tanácskoztak a kabinettagok. Fábián Beáta is részletesen megosztotta a témával kapcsolatos álláspontját, hiszen számára ez egy rendkívül fontos ügy.
 
Ary Tamás kabinetvezető zárszavában tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a következő Fenntartható fejlődési esten a hazaszeretet és a magyar őstörténet összefüggéseiről lesz szó a Magyar Tudományos Akadémia kutatóival. Azt követően a társadalmi fenntarthatóság kérdései mellett újra erősebben szerepet fog kapni a kabinet tevékenységében a környezeti és gazdasági fenntarthatóság kérdése, elsősorban a környezetvédelem, az energiapolitika és az e-mobilitás.